Kas notiek PEPmammas vizītē mājās?

Parasti PEPmammas vizīte ilgst aptuveni 90 minūtes un tajā notiekošais atkarīgs no tā, kura vizīte pēc kārtas tā ir, kā arī, kādas ir ģimenes vajadzības, kuras tiek uzrunātas.

Pirmajā reizē PEPmamma iepazīstas ar mammu, mazuli un iespējams arī tēti, ja viņš vēlas piedalīties sarunā. Tiek precizēts, kā tieši mamma vai vecāki piedzīvo ar bērnu saistītās grūtības, kas būtu vēlamās pārmaiņas un uzlabojami, kā arī mēģina kopīgi rast kādu veidu, kas situāciju šai brīdī mammai un mazulim atvieglotu. Tomēr bieži ilglaicīgu un noturīgu risinājumu nav iespējams saskatīt uzreiz, tas visdrīzāk noskaidrojas turpmākajās tikšanās reizēs.

PEPmamma nedalās ar vispārīgiem padomiem, bet stiprina un iedrošina mammu meklēt atbildes sevī. Ja nepieciešams, vecāki var saņemt arī informāciju – gan tādu, kas saistīta ar mazuļa tā brīža attīstību (fiziskā un emocionālā attīstība konkrētā vecumā, kā saprast mazuļa “valodu”, zīdīšana un piebarojums, hendlings, ģērbšana, miega daudzums un kvalitāte utt.), gan ar specifiskām grūtībām, piemēram, pārmērīgu mazuļa raudāšanu.

PEPmammas ieteikumi pārsvarā virzīti uz to, lai stiprinātu jauno mammu viņas ticībā savām sajūtām par bērnu. Mammai noteikti pastāv iespēja izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu.

 

Vai PEPmamma var aizstāt ārstu vai medmāsu?

Nekādā ziņā PEPmammas vizīte nevar aizstāt ārsta apmeklējumu!! Tomēr kopā pavadītais laiks, kurā ir vieta gan informācijai, gan mammas ilgstošai uzklausīšanai, PEPmammas dalīšanās pieredzē un jaunās mammas stiprināšana ir tas, ko bieži neizdodas saņemt no ārsta vai medmāsas laika un psiholoģijas zināšanu trūkuma dēļ.

Vai pietiek ar vienu PEPmammas vizīti, lai atrisinātu kādu problēmu?

Sadarbības modeļi ir dažādi un elastīgi, tomēr visefektīvāk PEPmamma var palīdzēt, ja ar ģimeni sadarbojas ilgākā laika periodā. Akūtu grūtību gadījumos tās var būt pat 2 un vairāk mājvizītes nedēļas laikā, taču ļoti efektīvas ir arī  regulāras tikšanās reizes 1 reizi nedēļā vai 2 reizes mēnesī, sekojot katras konkrētās ģimenes vajadzībām.

 

Vai PEPmamma atbalsta arī tēti?

Ja sarunā piedalās tētis, arī viņa jautājumiem un bažām tiek atvēlēts laiks, tomēr primāri PEPmammas atbalsts ir paredzēts mammām.

 

Vai par PEPmammas vizīti un skype vai telefona konsultācijām ir jāmaksā?

Šobrīd sertificētu PEPmammu mājvizītes, kā arī attālinātas konsultācijas, kas ilgākas par 10 minūtēm, ir par maksu. Mājvizīte ilgst 1,5 h. Sīkāk par saviem sadarbības noteikumiem Jums atbildēs katra PEPmamma pati. Tomēr PEPmammu kustībai kļūstot lielākai, iespējams, ka PEPmammas varētu tikt pašvaldību finansētas, tādējādi nodrošinot ģimenēm bezmaksas palīdzību.

 

Kā kļūt par PEPmammu?

Par PEPmammu var kļūt mamma, kurai ir vismaz viens 3 gadu vecumu sasniedzis bērns, kā arī izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā vai humanitārajās zinātnēs, un kura veiksmīgi absolvējusi Psiholoģijas mācību centra LĪNA organizēto apmācību PEPmammām 2 gadu garumā, kas ietver sevī arī praksi.

 

Sīkākā informācija pieejama šeit.