Kas notiek PEP mammas vizītē mājās?

Parasti PEP mammas vizīte ģimenes dzīves vietā, ilgst aptuveni 90 minūtes.  Vizīte attālināti (Skype, WhatsApp, Messenger, Zoom u.c. vietnēs) ilgst aptuveni 60 minūtes. Tajās notiekošais atkarīgs no tā, kura vizīte pēc kārtas tā ir, kā arī, kādas ir ģimenes vajadzības, kuras tiek uzrunātas.

Pirmajā reizē PEP mamma iepazīstas ar mammu, mazuli un iespējams arī tēti, ja viņš vēlas piedalīties sarunā. Tiek precizēts, kā tieši mamma vai vecāki piedzīvo ar bērnu saistītās grūtības, kas būtu vēlamās pārmaiņas un uzlabojami, kā arī mēģina kopīgi rast kādu veidu, kas situāciju šai brīdī mammai un mazulim atvieglotu. Tomēr bieži ilglaicīgu un noturīgu risinājumu nav iespējams saskatīt uzreiz, tas visdrīzāk noskaidrojas turpmākajās tikšanās reizēs.

PEP mamma nedalās ar vispārīgiem padomiem, bet stiprina un iedrošina mammu meklēt atbildes sevī. Ja nepieciešams, vecāki var saņemt arī informāciju – gan tādu, kas saistīta ar mazuļa tā brīža attīstību (fiziskā un emocionālā attīstība konkrētā vecumā, kā saprast mazuļa “valodu”, zīdīšana un piebarojums, hendlings, ģērbšana, miega daudzums un kvalitāte utt.), gan ar specifiskām grūtībām, piemēram, pārmērīgu mazuļa raudāšanu.

PEP mammas ieteikumi pārsvarā virzīti uz to, lai stiprinātu jauno mammu viņas ticībā savām sajūtām par bērnu. Mammai noteikti pastāv iespēja izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu.

 

Vai PEP mamma var aizstāt ārstu vai medmāsu?

Nekādā ziņā PEP mammas vizīte nevar aizstāt ārsta apmeklējumu!! Tomēr kopā pavadītais laiks, kurā ir vieta gan informācijai, gan mammas ilgstošai uzklausīšanai, PEP mammas dalīšanās pieredzē un jaunās mammas stiprināšana ir tas, ko bieži neizdodas saņemt no ārsta vai medmāsas laika un psiholoģijas zināšanu trūkuma dēļ.

Vai pietiek ar vienu PEP mammas vizīti, lai atrisinātu kādu problēmu?

Sadarbības modeļi ir dažādi un elastīgi, tomēr visefektīvāk PEP mamma var palīdzēt, ja ar ģimeni sadarbojas ilgākā laika periodā. Akūtu grūtību gadījumos tās var būt pat 2 un vairāk mājvizītes nedēļas laikā, taču ļoti efektīvas ir arī  regulāras tikšanās reizes 1 reizi nedēļā vai 2 reizes mēnesī, sekojot katras konkrētās ģimenes vajadzībām.

 

Vai PEP mamma atbalsta arī tēti?

Ja sarunā piedalās tētis, arī viņa jautājumiem un bažām tiek atvēlēts laiks, tomēr primāri PEP mammas atbalsts ir paredzēts mammām.

 

Vai par PEP mammas vizīti un skype vai telefona konsultācijām ir jāmaksā?

Šobrīd sertificētu PEP mammu mājvizītes, kā arī attālinātas konsultācijas, kas ilgākas par 10 minūtēm, ir par maksu. Mājvizīte ilgst 1,5 h. Sīkāk par saviem sadarbības noteikumiem Jums atbildēs katra PEP mamma pati. Tomēr PEP mammu kustībai kļūstot lielākai, iespējams, ka PEP mammas varētu tikt pašvaldību finansētas, tādējādi nodrošinot ģimenēm bezmaksas palīdzību.

 

Kā kļūt par PEP mammu?

Par PEP mammu var kļūt mamma, kurai ir vismaz viens 3 gadu vecumu sasniedzis bērns, kā arī izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā vai humanitārajās zinātnēs, un kura veiksmīgi absolvējusi Psiholoģijas mācību centra LĪNA organizēto apmācību PEP mammām 3 secīgos kursos (kopumā aptuveni 3 gadu garumā) , kas ietver sevī arī praksi.

 

Sīkākā informācija pieejama šeit.