Kas mēs esam

PEP mammas

Esam pirmās emocionālās palīdzības mammas (PEP mammas) – profesionālas atbalsta personas ģimenēm ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam. Mēs varam būt pirmā palīdzība situācijās, kad ģimenei nepieciešama praktiska informācija vai arī emocionāls atbalsts, lai veidotu miera un prieka pilnas attiecības ar savu bērnu.

Šo profesiju esam apguvušas saskaņā ar 2,5 gadu programmu “Ģimenes psiholoģijas centra  LĪNA  mācību centrā. Resertifikācijai nepieciešama regulāra zināšanu un prasmju papildināšana dažādos kursos, semināros, konferencēs, kā arī supervīzijās.

Mūsu misija

Atbalstot un stiprinot ciešu saikni un cieņpilnas attiecības starp vecākiem un bērnu, veicināt iejūtīgākas un kvalitatīvākas sabiedrības veidošanos.

Mūsu vīzija

Būt pirmajiem, ko izvēlas jaunie vecāki brīžos, kad pārņem bažas un apjukums, vērtējot sevi kā vecākus. 
Būt pieejamiem visā Latvijā neatkarīgi no ģimenes finansiālā un sociālā stāvokļa.

PEP Mammas

Esam pirmās emocionālās palīdzības mammas (PEP mammas) – profesionālas atbalsta personas ģimenēm ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam. Mēs varam būt pirmā palīdzība situācijās, kad ģimenei nepieciešama praktiska informācija vai arī emocionāls atbalsts, lai veidotu miera un prieka pilnas attiecības ar savu bērnu.

Šo profesiju esam apguvušas saskaņā ar 2,5 gadu programmu Ģimenes psiholoģijas centra “LĪNA” mācību centrā. Resertifikācijai nepieciešama regulāra zināšanu un prasmju papildināšana dažādos kursos, semināros, konferencēs, kā arī supervīzijās.

Mūsu misija

Atbalstot un stiprinot ciešu saikni un cieņpilnas attiecības starp vecākiem un bērnu, veicināt iejūtīgākas un kvalitatīvākas sabiedrības veidošanos.

Mūsu vīzija

Būt pirmajiem, ko izvēlas jaunie vecāki brīžos, kad pārņem bažas un apjukums, vērtējot sevi kā vecākus. 
Būt pieejamiem visā Latvijā neatkarīgi no ģimenes finansiālā un sociālā stāvokļa.