Kontakti

Rekvizīti

Biedrība “PEP mammu apvienība” 
Reģ. nr. 40008223287
Konta nr. LV13HABA0551044671096, AS Swedbank
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 80-139A, Rīga, LV-1039.

PEP mammu karte

Biežāk uzdotie jautājumi

Mēs esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus un snieguši atbildes uz tām.

Parasti PEP mammas vizīte ģimenes dzīvesvietā ilgst aptuveni 90 minūtes. Vizīte attālināti (Skype, WhatsApp, Messenger, Zoom u. c. vietnēs) ilgst aptuveni 60 minūtes. Tajās notiekošais atkarīgs no tā, kura vizīte pēc kārtas tā ir, kā arī kādas ir attiecīgās ģimenes vajadzības.

Pirmajā reizē PEP mamma iepazīstas ar mammu, mazuli un, iespējams, arī tēti, ja viņš vēlas piedalīties sarunā. Tiek precizēts, kā tieši mamma vai vecāki piedzīvo ar bērnu saistītās grūtības, kas būtu vēlamās pārmaiņas un uzlabojami, kā arī mēģina kopīgi rast risinājumu, kas situāciju mammai un mazulim atvieglotu. Tomēr bieži ilglaicīgu un noturīgu risinājumu nav iespējams saskatīt uzreiz, tas visdrīzāk noskaidrojas turpmākajās tikšanās reizēs.

PEP mamma nedalās ar vispārīgiem padomiem, bet stiprina un iedrošina mammu meklēt atbildes sevī. Ja nepieciešams, vecāki var saņemt arī informāciju – gan tādu, kas saistīta ar mazuļa tābrīža attīstību (fiziskā un emocionālā attīstība konkrētā vecumā; kā saprast mazuļa valodu; zīdīšana un piebarojums; hendlings; ģērbšana; miega daudzums un kvalitāte utt.), gan ar specifiskām grūtībām, piemēram, pārmērīgu mazuļa raudāšanu.

PEP mammas ieteikumi pārsvarā virzīti uz to, lai stiprinātu jauno mammu viņas ticībā savām sajūtām par bērnu. Mammai noteikti pastāv iespēja izvēlēties sev pieņemamāko risinājumu.

Nekādā ziņā PEP mammas vizīte nevar aizstāt ārsta apmeklējumu!! Tomēr kopā pavadītais laiks, kurā ir vieta gan informācijai, gan mammas ilgstošai uzklausīšanai, PEP mammas dalīšanās pieredzē un jaunās mammas stiprināšana ir tas, ko bieži neizdodas saņemt no ārsta vai medmāsas laika un psiholoģijas zināšanu trūkuma dēļ.

Sadarbības modeļi ir dažādi un elastīgi, tomēr visefektīvāk PEP mamma var palīdzēt, ja ar ģimeni sadarbojas ilgāku laiku. Akūtu grūtību gadījumos tās var būt pat divas un vairāk mājvizītes nedēļā, taču ļoti efektīvas ir arī regulāras tikšanās reizi nedēļā vai divas reizes mēnesī, sekojot katras konkrētās ģimenes vajadzībām.

Ja sarunā piedalās tētis, arī viņa jautājumiem un bažām tiek atvēlēts laiks, tomēr primāri PEP mammas atbalsts ir paredzēts mammām.

Šobrīd sertificētu PEP mammu mājvizītes, kā arī attālinātas konsultācijas, kas ilgākas par 10 minūtēm, ir par maksu. Mājvizīte ilgst 1,5 h. Sīkāk par saviem sadarbības noteikumiem atbildēs katra PEP mamma pati. Tomēr, PEP mammu kustībai kļūstot lielākai, iespējams, PEP mammas varētu kļūt pašvaldību finansētas, tādējādi nodrošinot ģimenēm bezmaksas palīdzību.

Par PEP mammu var kļūt sieviete, kurai ir vismaz viens 3 gadu vecumu sasniedzis bērns, kā arī izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā vai humanitārajās zinātnēs un kura veiksmīgi absolvējusi Psiholoģijas mācību centra LĪNA organizēto apmācību PEP mammām 3 secīgos kursos (kopumā aptuveni 3 gadu garumā), kas ietver sevī arī praksi.